Schoorstenen & vegen

 

Marsjel, onze gediplomeerde meester schoorsteenveger, heeft meer dan 25 jaar ervaring. Hij geeft leiding aan ons team van schoorsteenvegers.

Het schoorsteenkanaal zal, afhankelijk van de situatie, langs boven of langs onder worden geveegd. Tijdens het vegen wordt er ook gekeken naar de algemene staat van de schoorsteen en naar de combinatie houtkachel/schoorsteen.

Na elke veegbeurt wordt aan de bewoners een rekening/bewijs overhandigd voor de verzekering. Betaling is contant of per pin en dient direct na de veegbeurt te worden voldaan. ​Indien u zelf het bedrag wilt overmaken kan dat uiteraard. We brengen dan wel € 5,00 administratiekosten in rekening.

In verband met de enorme drukte in de maanden september t/m februari kan de wachttijd oplopen tot wel zes weken. Daarom adviseren wij om het schoorsteenkanaal  in het voorjaar of voor het stookseizoen te laten vegen. Wij vegen uitsluitend op afspraak. U kunt ons bellen voor het maken van afspraak of u kunt het contactformulier invullen.

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor het loslaten van verf cq stukwerk op kachels en muren.
  • Indien het te vegen kanaal uit asbesthoudend materiaal bestaat moeten wij u helaas mededelen dat wij dit, om gezondheidsredenen, niet meer mogen reinigen. Bij ons bezoek zullen wij u op de hoogte stellen van onze waarnemingen en eventueel te nemen maatregelen.
  • Om technische redenen zullen wij geen schoorsteenkanalen vegen waarop een pelletkachel is aangesloten. Wij adviseren u om die door de installateur van de pelletkachel te laten vegen.

Let op: als u niet tijdig doorgeeft dat u verhinderd bent voor een afspraak (binnen 24 uur vóór de afspraak), dan brengen wij € 25,00 annuleringskosten in rekening.

 

Direct een afspraak maken

Maak een afspraak